زبان بهیلی

زبان بهیلی یکی از زبان‌های هندوآریایی وابسته به شاخهٔ باختری آن است که در غرب مرکزی هند و نیز در بخش احمدآباد در شرق این کشور گویشورانی دارد. این زبان از شاخهٔ زبان‌های بهیل است و با زبان‌های گجراتی و راجستانی در پیونداست. برای نگارش آن از گونه‌ای از خط دیواناگری بهره‌می‌برند.

بهیلی
भीली
زبان بومی درهندوستان
منطقهمادایا پرادش، گجرات، راجستان، مهاراشترا
شمار گویشوران
۱.۵ میلیون  (بدون تاریخ)[1]
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹در زمان‌های گوناگون:
bhb  Bhili (Bhagoria, Bhilboli, Patelia)
gas  Adiwasi Garasia
gra  Rajput Garasia (Dungri)

منابع

  1. Bhili (Bhagoria, Bhilboli, Patelia) منبع در اتنولوگ (16th ed., 2009)
    Adiwasi Garasia منبع در اتنولوگ (16th ed., 2009)
    Rajput Garasia (Dungri) منبع در اتنولوگ (16th ed., 2009)

Wikipedia contributors، "Bhili language،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhili_language&oldid=509195871 (accessed October 27، 2012).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.