زبان توروالی

زبان توروالی زبانی‌است از شاخهٔ زبان‌های داردی که در بخش‌های سوات و کوهستان در خیبر پختونخوای پاکستان گویشورانی دارد. توروالی‌زبانان از تیره‌های بومی منطقه‌اند و پیرامون ۹۰هزار گویشور این زبان (برآورد سال ۲۰۱۱ میلادی) در دهکده‌های پراکنده در ارتفاعات دور از دسترس می‌زیند.

توروالی
منطقهپاکستان
شمار گویشوران
ناشناخته (۶۰۰۰۰ اشاره‌شده ۱۹۸۷)[1]
۹۰۰۰۰ (۲۰۱۱, Khowar Academy)[2]
الفبای عربی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹trw

منابع

Wikipedia contributors، "Torwali language،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Torwali_language&oldid=499087931 (accessed November 4، 2012).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.