زبان کالامی

زبان کالامی یا گاوری زبانی‌است از خانوادهٔ زبان‌های داردی- از شاخهٔ زبان‌های هندوایرانی- که در شمال پاکستان گویشورانی دارد.

کالامی
کوهستانی
منطقهپاکستان
شمار گویشوران
۶۰ تا ۷۰ هزار تن  (بدون تاریخ)
الفبای عربی
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹gwc
زبان‌شناسی59-AAC-c

نام این زبان از دره کالام و روستایی به همین نام که خاستگاه این زبان است گرفته شده‌است. این زبان با زبان کوهستانی نزدیکی دارد.

منابع

    Wikipedia contributors، "Kalami language،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalami_language&oldid=518874902 (accessed November 12، 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.