زبان راجستانی

راجستانی (به دیواناگری: राजस्थानी) یک زنجیره گویشی هندوآریایی است که پیرامون بیست میلیون گویشور آن در راجستان و ایالت‌های همسایهٔ آن در هند و نیز بخش‌هایی از پاکستان می‌زیند.

راجستانی
राजस्थानी
زبان بومی درهندوستان، پاکستان
منطقهراجستان و ناحیه‌های همجوار در هند. همچنین در بخش‌هایی از استان سند و منطقه پنجاب پاکستان.
شمار گویشوران
۲۰ میلیون  (بدون تاریخ)
هندواروپایی
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹raj
ایزو ۳–۶۳۹raj – کد همگانی
کدهای اختصاصی:
bgq  [[Bagri]]
gda  Gade Lohar
gju  Gujari
mup  [[Malvi]]
wbr  [[Wagdi]]
lmn  [[Lambadi]]
noe  [[Nimadi]]

در هند برای نگارش راجستانی از خط دیواناگری بهره‌می‌برند، در پاکستان ولی از خطی -که برای نگارش زبان سندی کاربرددارد- برای کتابت این زبان بهره‌می‌برند.

پانویس

منابع

Wikipedia contributors، "Rajasthani language،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rajasthani_language&oldid=513130743 (accessed October 27، 2012).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.