زبان گواربتی

زبان گواربتی یکی از زبان‌های داردی-از شاخهٔ زبان‌های هندوایرانی- است. ۹هزارتن از گویشوران آن امروزه در افغانستان ۱۵۰۰ تن از گواربتی‌زبانان در چیترال پاکستان می‌زیند. به واسطهٔ اینکه گویشوران گواربتی در پاکستان در روستای آراندو می‌زیند، در این کشور این زبان را با نام آراندویِوار می‌خوانند.

گواربتی
زبان بومی درافغانستان، پاکستان
منطقهولایت کنر
شمار گویشوران
۱۰۰۰۰  (بدون تاریخ)
کدهای زبان
ایزو ۳–۶۳۹gwt

بر روی این زبان تاکنون بررسی زبان‌شناسانهٔ خاصی صورت نگرفته‌است.

منابع

    Wikipedia contributors, "Gawar-Bati language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Gawar-Bati_language&oldid=515277566 (accessed November 7, 2012).

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.