زبان‌های لندا

لندا یا پنجابی غربی نام دسته‌ای از زبان‌های هندوآریایی است که در پنجاب پاکستان گویشورانی دارد. این زبان‌ها از دید زبانی حد فاصل دو زبان سندی و پنجابی می‌باشند. زبان نوشتاری لندازبانان، پنجابی است. زبان‌های سرائیکی، هندکو و به‌احتمال پنجابی میرپوری زیرشاخه‌ای از این گروه زبانی‌اند.

لندا
پنجابی باختری
منطقهپاکستان
قومیتپنجابی‌ها
شمار گویشوران
ناشناخته (پیرامون ۱۸.۵ میلیون تن اشاره‌شده ۱۹۹۳–۲۰۰۷)[1]
هندواروپایی
گونه‌های معیار
هندکو (پدیدآمده)
کدهای زبان
ایزو ۲–۶۳۹lah
ایزو ۳–۶۳۹lah – کد همگانی
کدهای اختصاصی:
jat  زبان جکتی
pmu  پنجابی میرپوری
hno  هندکو هزاره
phr  زبان پوتواری
skr  زبان سرائیکی
hnd  زبان هندکو
xhe  زبان کترانی

جستارهای وابسته

منابع

 1. لندا در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)
  زبان جکتی در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)
  پنجابی میرپوری در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)
  هندکو هزاره در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)
  زبان پوتواری در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)
  زبان سرائیکی در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)
  زبان هندکو در اتنولوگ (ویرایش ۱۷ام، ۲۰۱۳)
  (منابع بیشتر زیر 'کدهای زبان' در جعبه اطلاعات)

Wikipedia contributors, "Lahnda language," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lahnda_language&oldid=593161285 (accessed February 23, 2014).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.