میلی‌متر

میلی‌متر یا میلیمتر (به فرانسوی: millimètre) مخفف: mm، یکای طول برابر با یک‌هزارم متر است. هر ۱۰ میلی‌متر برابر است با ۱ سانتی‌متر.

میلی‌متر
خط‌کش دارای نشان‌های millimetre و centimetre
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایطول
نشانmm
برگرفته از نامThe پیشوندهای اس‌آی mille (لاتین for "one thousand") and the متر
تبدیل یکا
۱ mm در ...... برابر است با ...
   micrometres   ۱×۱۰۳ µm = ۱۰۰۰ میکرومتر
   centimetres   ۱×۱۰−۱ سانتی‌متر = ۰٫۱ سانتی‌متر
   metres   ۱×۱۰−۳ متر = ۰٫۰۰۱ متر
   kilometres   ۱×۱۰−۶ km
   inches   ۰٫۰۳۹۳۷۰ اینچ
   feet   ۰٫۰۰۳۲۸۰۸ فوت

هر ده میلی متر یک سانتی متر است و هر صدسانتی متر یک متر و هر هزارمتر یک کیلومتر است.

منابع

    • ویکی‌پدیا انگلیسی
    معنای میلی‌متر را در ویکی‌واژه، واژه‌نامهٔ آزاد، ببینید.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.