طول

درازا یا «طول» (وام‌واژه از عربی) (به انگلیسی: Length) کمیتی است برای اندازه‌گیری فاصلهٔ دو نقطه در فضا که برای بیان آن یکاهای زیر را به کار می‌گیرند:

درازا
درازای متریک یک کیلومتر هم‌ارز به اندازه‌گیری پادشاهی 0.62137 مایل است.
نمادهای رایج
l
دستگاه بین‌المللی یکاهامتر (m)
یکاهای دیگر
ببینید یکای درازا
خواص شدتی و مقداریآری
تحلیل ابعادیL
درازای پهلوی یک مکعب.

یکای مورد استفاده برای طول در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها (SI)، متر می‌باشد.

جستارهای وابسته

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.