هکتومتر

هکتومتر با نماد hm یک یکای غیرمعمول طول در سامانهٔ متری و برابر با ۱۰۰ متر است. این نام از کلمه یونانی اِکاتو (به یونانی: ekato) به معنی صد گرفته شده‌است.

  • در مساحت، یکای هکتومتر مربع (hm۲) یکای متداولی در بیان مساحت است و معمولاً با نام هکتار (ha) از آن یاد می‌شود. یک هکتار برابر با ۱۰۰ ایر است (۱۰۰a) یک ایر برابر است با مساحت مربعی با ضلع یک دکامتر یا ۱۰ متر، بنابراین یک هکتار برابر است با ۱۰۰ ایر یا ۱۰٬۰۰۰ مترمربع (۱۰٬۰۰۰m۲).
  • در حجم نیز، یک هکتومتر مکعب برابر است با حجم مکعبی به ضلع ۱۰۰ متر یعنی ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ مترمکعب (۱٬۰۰۰٬۰۰۰m۳). همچنین هکتومتر در اندازه گیری برج ها کانکس ها و.... استفاده میشود ولی کاربرد زیادی ندارد هکتومتر از ضریب های بالای متر است

جستارهای وابسته

  • سامانهٔ استاندارد بین‌المللی یکاها

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.