درجه (زاویه)

درجه در ریاضیات یکی از واحدهای زاویه است و عبارتست از ۱۹۰ زاویه قائمه و ۱۳۶۰ محیط دایره که بانماد ° نشان داده می‌شود. اجزا، آن عبارت‌اند از دقیقه که ۱۶۰ درجه‌است و با نماد ' نشان داده می‌شود و ثانیه ۱۶۰ دقیقه بوده و با نماد '' نشان داده می‌شود.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.