یکای جرم اتمی

یکای واحد جرم اتمی (به انگلیسی: unified atomic mass unit) یا دالتون (به انگلیسی: dalton، نماد Da) که معمولاً به‌طور مختصر به‌شکل amu یا u نوشته می‌شود یک یکای اندازه‌گیری جِرم در مقیاس‌های اتمی و مولکولی است. این یکا به‌صورت یک‌دوازدهم جرم اتم خنثی کربن-۱۲ که در حالت پایه و در حال سکون قرار دارد تعریف می‌شود[1] و برابر با ۱٫۶۶۰۵۳۹۰۶۶۶۰(۵۰)×۱۰−۲۷ kg [2] است. این یکا تقریباً با جرم یک نوترون یا یک پروتون برابر است و این تفاوت مقدار نیز به‌دلیل تفاوت جرمی است که به انرژی بستگی هسته‌ای تبدیل می‌شود.

یکای جرم اتمی
سامانه‌های اندازه‌گیریثابت فیزیکی
(Accepted for use with the SI)
یکایجرم (فیزیک)
نشانu or Da
برگرفته از نامجان دالتون
تبدیل یکا
۱ u or Da در ...... برابر است با ...
   kg   ۱٫۶۶۰۵۳۹۰۶۶۶۰(۵۰)×۱۰−۲۷
   MeV/c2   ۹۳۱٫۴۹۴۱۰۲۴۲(۲۸)
   me   ۱۸۲۲٫۸۸۸۴۸۶۲۰۹(۵۳)

پیوند به بیرون

منابع

  • Wikipedia contributors، "Atomic mass unit،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، //en.wikipedia.org/w/index.php?title=Atomic_mass_unit&oldid=۴۵۳۱۴۷۹۳۲ (accessed October ۲، ۲۰۱۱).

+

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.