سیورت

سیورت یکای اس‌آی دز معادل (Dose Equivalent) در فیزیک پزشکی است. نام این واحد از نام فیزیکدان سوئدی رالف ماکسیمیلیان سیورت گرفته شده است.

۱Sv = ۱۰۰rem
سیورت
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایHealth effect of ionizing radiation
نشانSv
برگرفته از نامرالف ماکسیمیلیان سیورت
تبدیل یکا
۱ Sv در ...... برابر است با ...
   یکای اصلی اس‌آی   1 متر2/ثانیه2
   Energy absorbed by mass   1 ژول/کیلوگرم

منابع

    پیوند به بیرون

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.