هانری (یکا)

هانری (به انگلیسی: Henry) (نماد: H) برای بیان میزان خودالقایی سیم‌لوله‌ها به کار می‌رود. که به افتخار جوزف هنری دانشمند آمریکایی که مستقلاً ولی همزمان با مایکل فارادی به کشف القای الکترومغناطیسی نائل آمده بود، گذاشته شده‌است. ثابت نفوذ پذیری خلا ۴π×۱۰−۷ H/m (هنری بر متر) است.

تعریف

واحدها
A = آمپر
V = ولت
C = کولن
J = ژول
Wb = وبر
kg = کیلوگرم
m = متر
s = ثانیه
Ω = اهم

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.