کولن

کولُن (با نشان C) یکای بار الکتریکی در اس‌آی است و حدوداً با بار ۱۰۱۸ × ۶٫۲۴۱۵۱ پروتون یا بار ۱۰۱۸ × ۶٫۲۴۱۵۱- الکترون برابر است. این یکا به افتخار شارل آگوستن دو کولن، کولن نامیده شده‌است.

کولن
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایبار الکتریکی
نشانC
برگرفته از نامشارل آگوستن دو کولن
تبدیل یکا
۱ C در ...... برابر است با ...
   یکاهای اصلی اس‌آی   ۱ A s
   CGS    ۲۹۹۷۹۲۴۵۸۰ statC
   یکاهای طبیعی    ۶٫۲۴۲×۱۰۱۸ e

تعریف‌ها

هر کولن مقدار بار الکتریکی گذرنده در یک ثانیه و در جریان ثابت یک آمپر است.

یک کولن همچنین مقدار بار اندوخته شده در سمت مثبت خازن است در صورتی که گنجایش آن ۱ فاراد و اختلاف پتانسیل اعمال شده، ۱ ولت باشد.

این یکای اس‌آی، به افتخار شارل آگوستن دو کولن، کولن نامیده شده‌است؛ همانند دیگر یکاهای اس‌آی نشان این یکا نیز از حرف نخست نام بنیان‌گذار آن (C) برداشته شده‌است.

تبدیل‌ها

  • هر مول پروتون (نزدیک ۱۰۲۳ × ۶٫۰۲۲ یا عدد آووگادرو) به نام ثابت فارادی یا فارادی شناخته شده‌است. هر فارادی با ۹۶۴۸۵٫۳۳۹۹ کولن برابر است. پیرو عدد آووگادرو (NA) هر کولن برابر با نزدیک۱۰−۵ × NA × ۱٫۳۶ بار الکترون است.
  • هر آمپر ساعت = ۳۶۰۰ کولن و ۱ میلی‌آمپر ساعت = ۳٫۶ کولن
  • بار الکترون برابر با۱۰−۱۹ × ۱٫۶۰۲۱۷۶۴۸۷ کولن
  • یک استات‌کولن (statC)، یکای بار الکترواستاتیک سی‌جی‌اس (esu)، با حدود ۱۰−۱۰ × ۳٫۳۳۵۶ کولن برابر است.
  • هر کولن برابر بار الکتریکی ۱۰۱۸ × ۶٫۲۴۱۵۰۶ پروتون یا به‌طور ضرب شده به ۱ منفی (۱-) برابر با بار الکتریکی ۱۰۱۸ × ۶٫۲۴۱۵۰۶ الکترون است.

منابع

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Coulomb». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۳ مهر ۱۳۸۹.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.