عدد توان

عدد توان(به انگلیسی: Power number) یک کمیت بدون بعد می باشد که رابطه نیروی مقاوم و نیروی اینرسی را بیان می کند.این کمیت در علوم مختلف به اشکال مختلف تعریف می شود. به عنوان نمونه در مورد همزن ها این عدد به شکل زیر تعریف می شود:

جستارهای وابسته

منابع

  1. J Wei, J L Anderson, K B Bischoff Advances in Chemical Engineering, Volume 17 Academic Press (1991) ISBN 0-12-008517-8 page 44
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.