عدد ارشمیدس

عدد ارشمیدس(به انگلیسی: Archimedes number) که با (Ar) نشان داده می‌شود یک عدد بدون بعد می‌باشد که تعیین‌کننده حرکت مایعات به علت تفاوت چگالی می‌باشد .این عدد به افتخار دانشمند یونانی ارشمیدس نامگذاری شده‌است.[1]

رابطه

در این رابطه:

  • g = شتاب گرانشی (9.81 m/s²),
  • ρl = چگالی سیال,
  • ρ = چگالی بدنه,
  • = dچگالی دینامیکی,
  • L = طول مؤثر بدنه, m

منابع

  1. Incropera, F. P. (2001). Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 5th Ed.. Wiley. ISBN 978-0-471-38650-6.

جستارهای وابسته

دینامیک سیالات

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.