گاهشناسی امپراطوری‌های باستان

گاهشناسی امپراطوری‌های باستان نوشتاری حدوداً ۸۷۰۰۰ کلمه‌ایست که توسط سر ایزاک نیوتن نوشته شده است و اولین بار در ۱۷۲۸ میلادی به صورت محدود منتشر گردید. این کار یکی از نوشتارهایی‌ست که نیوتن تحتِ عنوان گاهشناسی منتشر نموده و به تاریخچه چندین امپراطوری باستانی پرداخته است. فصول کتاب عبارتند از:

  • فصل یکم، گاهشناسی عصرابتداییِ یونانیان
  • فصل دوم، امپراطوری مصر
  • فصل سون، امپراطوری آسریان
  • فصل چهارم، یکی از دو امپراطویِ بابل و مادها
  • فصل پنجم، توصیف معبد سلیمان
  • فصل ششم، امپراطوریِ پارسیان
گاهشناسی امپراطوری‌های باستان
نویسنده(ها)ایزاک نیوتن
کشورانگلستان
زبانانگلیسی
موضوع(ها)گاهشناسی
گونه(های) ادبیغیرداستانی
ناشرانتشارات کسینجر
تاریخ نشر
۱۷۲۸
شابکشابک ۹۷۸-۰-۷۶۶۱-۸۶۸۳-۵

براساس نامه معرفی جان کاندیوتی، «گاهشناسی امپراطوری‌های باستان» آخرین کاری بود که نیوتن پیش از مرگش بازبینی کرده است. بعضی از موضوعات این کتاب باعث شده تا برخی از مردم آن را در دسته مطالعات غیبی نیوتن قرار دهند.

  • oclc= ۷۶۹۲۴۹۵۸

پیوند

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.