کمیت

چندی[1] یا کَمّیَت (به عربی: كمية)‌‌ معمولاً در برابر واژهٔ کیفیت به کار می‌رود. در فیزیک هر چیزی که اندازه‌پذیر باشد، کمیت، و در مقابل هرچیزی که اندازه‌ناپذیر باشد، «کیفیت» نامیده می‌شود. کمیت را می‌توان با یک عدد، نشان داد و برای تعیین این مقدار، نیاز به یکای آن کمیت داریم.

انواع کمیت‌ها

کمیت‌ها در فیزیک به دو نوع کمیت نرده‌ای «اسکالر یا عدد» و «کمیت برداری» تقسیم می‌شوند.

  • کمیت‌های نرده ای، کمیت‌هایی هستند که تنها دارای بزرگی (اندازه) می‌باشند. مانند جرم، زمان و دما
  • کمیت‌های برداری، کمیت‌هایی هستند که علاوه بر اندازه دارای جهت نیز هستند و از قانون جمع بردارها پیروی می‌کند. گرچه تعریف بردار در مباحث پیشرفته فیزیک به این صورت نخواهد بود.مثلا جریان الکتریکی دارای جهت و اندازه است ولی یک کمیت اسکالر است.ولی در بحث مقدماتی میتوان به تعریف معمولی ان اشاره کرد.سرعت، جابجایی و نیرو نمونه هایی از کمیات برداری به شمار می ایند.

از کمیت‌های پر کاربرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

جستارهای وابسته

منابع

  1. «کم و کیف» را در فارسی چند و چون می‌گویند.
  • Fundamentals of Physics by David Halliday, Publisher: Wiley, 2007
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.