گاه‌شماری خورشیدی

گاه‌شماری خورشیدی یا تقویم خورشیدی به نوعی گاه‌شماری گفته می‌شود که روزهای آن نشان‌دهنده محل زمین در چرخش آن به دور خورشید است.

تقویم‌های خورشیدی گرمسیری

اگر محل زمین در مدار چرخشش به دور خورشید بر اساس اعتدال بهاری سنجیده شود، روزهای این تقویم مشخص‌کننده فصلها هستند. این گاه‌شماری‌ها از نوع گرمسیری می‌باشند:

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.