ایزو ۹۵۶۴

ایزو 9564 یک استاندارد بین‌المللی برای مدیریت و خدمات مالی شماره شناسایی شخصی است. [1]

PIN برای وارسی هویت مشتری (مشتری بانک صادرکننده کارت بانکی) در فرآیند تراکنش الکترونیکی استفاده می‌شود.

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.