ایزو ۵–۶۳۹

ISO 639-5 یا ایزو ۵–۶۳۹ رده پنجم استانداردهای ایزو ۶۳۹ است که برای نامگذاری اختصاری خانواده‌ها و گروه‌های زبانی استفاده می‌شود. این کدها را سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) منتشر می‌کند.

منابع

    پیوند به بیرون

    • "ISO 639 Registration Authority Report 2004–2005" (PDF). www.niso.org. National Information Standards Organization. Archived from the original (PDF) on September 28, 2006.
    • Constable, Peter (August 20, 2004). "What's the plan for ISO 639-3 and RFC 3066 ter?". http://www.alvestrand.no/pipermail/ietf-languages/2004-August/002223.html.
    • http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39536 —ISO website for purchasing a copy of the ISO 639-5 standard
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.