ایزو ۱۹۰۱۱

ایزو 19011 یک استاندارد بین‌المللی می‌باشد که مجموعه‌ای چهار بخشی را برای :

  • ممیزی مدیریت کیفیت
  • ممیزی مدیریت محیطی

در نظر می‌گیرد و توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی گسترش داده شده‌است . پیشنهادهای چهارگانه استانداردسازی منابع برای ذخیره زمان، تلاشها و پول شامل:

  • اصول نامه‌ای شفاف برای تعریف و توضیح سیستم ممیزی مدیریت
  • راهنمایی برای مدیریت در مورد برنامه‌ریزی ممیزی
  • راهنمایی برای شیوه‌های ممیزی داخلی و خارجی
  • پیشنهادهایی برای کفایت و انگیزش ممیزی کنندگان

جستارهای وابسته

https://web.archive.org/web/20140717022817/http://www.dasiran.com/private/page13.aspx?lang=Fa کتاب ISO 19011:2011 استاندارد راهنمای ممیزی سیستم‌های مدیریتی

پیوند به بیرون

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.