واژه‌شناسی

واژه‌شناسی (به انگلیسی: lexicology) بررسی و شناخت اجزای یک واژه، مانند تک‌واژها و وندها و پسوندهای تصریفی است.

منابع

    • البرزی، امیرحسین البرزی. تجزیه و تحلیل ریشه‌شناسی واژه‌های انگلیسی: واژک‌های یونانی. آماده‌سازی و تدوین: مؤسسهٔ آموزش عالی آزاد پارسه، لیتوگرافی و چاپ و صحافی: تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۶.
    • باطنی، محمدرضا. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. تهران: امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۷۳.
    • Alborzi, A. H. (1386). Etymological Analysis of English Words: Greek Morphemes. Tehran: Parseh Institute. Allameh Tabataba'i Publications.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.