گلیف

به تصویر یک نماد در یک سامانهٔ نوشتاری گلیف[و 1] می‌گویند.[1] گلیف‌ها معمولاً به صورت مجموعه‌ای به نام قلم نگه‌داری می‌شوند.[2] بنابراین گلیف‌ها واحدهای سازندهٔ یک قلم هستند.[3] یک نویسهٔ خاص را می‌توان با گلیف‌های متفاوتی نمایش داد که انتخاب این گلیف بستگی به قلم و سبک قلم (پررنگ، ایتالیک و . . .) دارد. همچنین انتخاب گلیف‌ها با توجه به نحوهٔ تماسشان با گلیف‌های قبل و بعد از خود ممکن است تغییر کند. هنگامی که گلیف‌ها برای نمایش به هم متصل می‌شوند، به شکل حاصل یک لیگچر[و 2] می‌گویند.[4]

چند گلیف مختلف که برای نمایش حرف "a" انگلیسی به کار می‌روند.

اِعراب‌ها‌ یک گلیف فرعی به شمار می‌آیند.[5]

در استاندارد یونی‌کد مستقیماً برای گلیف‌ها کد تعریف نمی‌شود بلکه حروف، دایکریتیک‌ها، عملوندهای ریاضی و . . . کدبندی شده‌اند.[6] اینکه از کدام گلیف برای نمایش هریک از این موارد استفاده شود توسط الگوریتم‌های دیگری مشخص می‌گردد.

جستارهای وابسته

واژه‌نامه

  1. Glyph
  2. ligature

پانویس

منابع

  • Multimedia Technologies. McGraw-Hill Education (India) Pvt Limited. 2010. ISBN 9781259083310. Retrieved ۲۰۱۳-۱۱-۱۹.
  • Friesen, J. (2010). Learn Java for Android Development. Books for professionals by professionals. Apress. ISBN 9781430231578. Retrieved ۲۰۱۳-۱۱-۱۹.
  • Haralambous, Y.; Horne, P.S. (2007). Fonts & Encodings. O'Reilly Series. O'Reilly Media. ISBN 9780596102425. Retrieved ۲۰۱۳-۱۱-۱۹.
  • Deitel, P.J.; Deitel, H.M. (2010). C# ۲۰۱۰ for Programmers. Deitel Developer Series. Pearson Education. ISBN 9780132657396. Retrieved ۲۰۱۳-۱۱-۱۹.
  • Deugo, D. (2000). More Java Gems. SIGS Reference Library. Cambridge University Press. ISBN 9780521774772. Retrieved ۲۰۱۳-۱۱-۱۹.
  • Anton, K.K.; Cruise, J. (2009). QuarkXPress 8: Essential Skills for Page Layout and Web Design. Pearson Education. ISBN 9780321648877. Retrieved ۲۰۱۳-۱۱-۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.