مایل مربع

مایل مربع (به انگلیسی: sq mi یا mi²) واحد اندازه‌گیری مساحت به مقیاس انگلیسی سلطنتی است. نباید این واحد با کلمهٔ مربع مایل (به انگلیسی: miles square) که بیان‌کنندهٔ توان دو است اشتباه شود. برای مثال، ۲۰ مربع مایل می‌شود ۴۰۰ مایل‌مربع (۲۰×۲۰ مایل).

یک مایل‌مربع برابر است با:

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.