اینچ مربع

اینچ مربع (in۲ یا sq in) [Morabae Ŝast] از یکاهای مساحت است. هر اینچ مربع دقیقاً برابر است با ۶٫۴۵۱۶ سانتی‌متر مربع یا ۶۴۵٫۱۶ میلی‌متر مربع.[1]

اینچ مربع ممکن است به صورت‌های زیر بیان شود:

  • square in
  • sq inches، sq inch، sq in
  • inches/-۲، inch/-۲، in/-۲
  • inches^۲، inch^۲، in^۲
  • inches²، inch²، in²

این یکا بیشتر در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به کار می‌رود.

منبع

  1. Rowlett, Russ. "S", How Many? A Dictionary of Units of Measurement. University of North Carolina at Chapel Hill. 1 September 2004. Retrieved 22 February 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.