زبان‌شناسی زایشی

زبان‌شناسی زایشی یکی از رویکردهای مطالعهٔ زبان است که توسط نوام چامسکی تبیین شده‌است. در این رویکرد، فرض بر آن است که منبع یادگیری زبان، ژنتیکی است و مغز انسان دارای سازوکارهای ذاتی برای یادگیری زبان است.

جستارهای وابسته

منابع


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.