کاربردشناسی

کاربردشناسی (به انگلیسی: pragmatics) یکی از حوزه‌های زبان‌شناسی است که به بحث دربارهٔ تأثیر بافت بر معنا می‌پردازد.

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.