علم منطق

علم منطق کتابی‌است از هگل که دیدگاه او را درباره منطق شرح می‌دهد و در واقع نوعی هستی‌شناسی است که قیاس منطقی ارسطویی را به عنوان یک زیرمؤلفه و نه بنیاد منطق در نظر می‌گیرد.

منابع

    • ویکی‌پدیای انگلیسی
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.