۱۴۴۲ (قمری)

۱۴۴۲ قمری، هزاروچهارصدوچهل‌ودومین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی سالی کبیسه است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰  ۱۴۶۰  ۱۴۷۰ 

سال: ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ - ۱۴۴۲ - ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵

اول محرم این سال روز پنجشنبه: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ هجری خورشیدی (برابر با ۲۰ اوت ۲۰۲۰ میلادی) است.

درگذشتگان

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.