پوشش گیاهی

پوشش گیاهی (انگلیسی: Vegetation) عبارت است از کلیه رستنی‌های سطح هر منطقه شامل درخت، درختچه، گونه‌های مرتعی که در زیستگاه‌های طبیعی و مصنوعی وجود دارد. به تعبیری دیگر، پوشش گیاهی شامل کلیه گونه‌های گیاهی یک ناحیه و نحوه پراکنش مکانی و زمانی آنهاست.

پوشش گیاهی جهان

پوشش گیاهی جهان به هفده دسته تقسیم می‌شوند:

 1. جنگل‌های برگ سوزنی همیشه سبز
 2. جنگل‌های برگ پهن همیشه سبز
 3. جنگل‌های برگ سوزنی خزان دار
 4. جنگل‌های برگ پهن خزان دار
 5. جنگل‌های مختلط ای مختلط
 6. بوته زار و درختچه زارهای بسته
 7. بوته زار و درختچه زارهای باز
 8. ساوانا جنگلی
 9. ساوانا
 10. علفزار و چمنزار
 11. باتلاق، مرداب و اراضی آبگیر
 12. اراضی تحت کشاورزی

ر# مناطق مسکونی (شهری)

 1. اراضی تحت کشاورزی /روئیدن‌های طبیعی
 2. برف و یخ
 3. نواحی لم یزرع
 4. دریا و رودخانه

ترکیب پوشش گیاهی جهان

عوارض آبی ۰/۹٪

یخ و برف ۱۱/۴٪

مناطق شهری ۰/۲٪

نواحی لم یزرع ۱۲/۶٪

علفزار و ساوانا ۱۴٪

بوته زار ۱۴/۲٪

اراضی کشاورزی ۱۹/۲٪

جنگل/درختزار ۲۷/۵٪

جستارهای وابسته

منابع

  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.