منطقه خودمختار

منطقهٔ خودمختار به منطقه‌ای در تقسیمات کشوری گفته می‌شود که دارای درجه‌ای از خودمختاری است و از تعدادی از قوانین خارجی مستثنی است و معمولاً به صورت جغرافیایی از بقیه بخش‌های کشور از نظر جمعیتی و فرهنگی جدا شده‌است و اقلیت فرهنگی با اجتماعی را در خود جای داده‌است.

کشورهایی که به صورت قانونی حداقل یک منطقهٔ خودمختار دارند

بخش‌های خودمختار ممکن است در قلمرو یک کشور واقع باشند یا از خارج از خاک کشور و در مکانی دیگر واقع شده‌باشند.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.