فهرست لهستانی‌های برنده جایزه نوبل

فهرست زیر شامل لهستانی‌های برندهٔ جایزهٔ نوبل می‌باشد.

برندگان

سالنامجایزه
۱۹۰۳ ماری کوری فیزیک
۱۹۰۵ هنریک سینکیه‌ویچ ادبیات
۱۹۰۷ آلبرت آبراهام مایکلسون فیزیک
۱۹۱۱ ماری کوری (دومین بار) شیمی
۱۹۲۴ ولادیسلاو ریمونت ادبیات
۱۹۴۴ ایزیدور ایزاک رابی فیزیک
۱۹۵۰ تادئوس رایش‌اشتین پزشکی
۱۹۷۷ اندرو شالی پزشکی
۱۹۷۸ مناخم بگین صلح
ایزاک بشویس سینگر ادبیات
۱۹۸۰ چسواو میوش ابیات
۱۹۸۱ رولد هافمن شیمی
۱۹۸۳ لخ والسا صلح
۱۹۹۲ جورج چرپک فیزیک
۱۹۹۴ شیمون پرز صلح
۱۹۹۵ ژوزف روتبلات صلح
۱۹۹۶ ویسواوا شیمبورسکا ادبیات
۲۰۰۷ لئونید هورویچ اقتصاد
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.