فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱–۳۰۰۱)

فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۱ است.

نامنام انگلیسیتاریخ کشف
۲۰۰۱Einstein۵ مارس ۱۹۷۳
۲۰۰۲Euler۲۹ اوت ۱۹۷۳
۲۰۰۳Harding۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۰۴Lexell۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۰۵Hencke۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۰۶Polonskaya۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۰۷McCuskey۲۲ سپتامبر ۱۹۶۳
۲۰۰۸Konstitutsiya۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۰۹Voloshina۲۲ اکتبر ۱۹۶۸
۲۰۱۰Chebyshev۱۳ اکتبر ۱۹۶۹
۲۰۱۱Veteraniya۳۰ اوت ۱۹۷۰
۲۰۱۱VeteraniyaTE۲
۲۰۱۳Tucapel۲۲ اکتبر ۱۹۷۱
۲۰۱۴Vasilevskis۲ مه ۱۹۷۳
۲۰۱۵Kachuevskaya۴ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۰۱۶Heinemann۱۸ سپتامبر ۱۹۳۸
۲۰۱۷Wesson۲۰ سپتامبر ۱۹۰۳
۲۰۱۸Schuster۱۷ اکتبر ۱۹۳۱
۲۰۱۸SchusterSX۱
۲۰۲۰Ukko۱۸ مارس ۱۹۳۶
۲۰۲۱Poincare۲۶ ژوئن ۱۹۳۶
۲۰۲۲West۷ فوریه ۱۹۳۸
۲۰۲۳Asaph۱۶ سپتامبر ۱۹۵۲
۲۰۲۴McLaughlin۲۳ اکتبر ۱۹۵۲
۲۰۲۵Nortia۶ ژوئن ۱۹۵۳
۲۰۲۶Cottrell۳۰ مارس ۱۹۵۵
۲۰۲۶CottrellVR۱
۲۰۲۸Janequeo۱۸ ژوئیه ۱۹۶۸
۲۰۲۹Binomi۱۱ سپتامبر ۱۹۶۹
۲۰۳۰Belyaev۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۰۳۱BAM۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۰۳۲Ethel۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰
۲۰۳۳Basilea۶ فوریه ۱۹۷۳
۲۰۳۴Bernoulli۵ مارس ۱۹۷۳
۲۰۳۵Stearns۲۱ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۳۶Sheragul۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۳۷Tripaxeptalis۲۵ اکتبر ۱۹۷۳
۲۰۳۸Bistro۲۴ نوامبر ۱۹۷۳
۲۰۳۹Payne-Gaposchkin۱۴ فوریه ۱۹۷۴
۲۰۴۰Chalonge۱۹ آوریل ۱۹۷۴
۲۰۴۱Lancelot۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۴۲Sitarski۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۴۳Ortutay۱۲ نوامبر ۱۹۳۶
۲۰۴۴Wirt۸ نوامبر ۱۹۵۰
۲۰۴۵Peking۸ اکتبر ۱۹۶۴
۲۰۴۶Leningrad۲۲ اکتبر ۱۹۶۸
۲۰۴۷Smetana۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۰۴۸Dwornik۲۷ اوت ۱۹۷۳
۲۰۴۹Grietje۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۵۰Francis۲۸ مه ۱۹۷۴
۲۰۵۱Chang۲۳ اکتبر ۱۹۷۶
۲۰۵۲Tamriko۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۰۵۳Nuki۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۰۵۴Gawain۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۵۵Dvorak۱۹ فوریه ۱۹۷۴
۲۰۵۶Nancy۱۵ اکتبر ۱۹۰۹
۲۰۵۷Rosemary۷ سپتامبر ۱۹۳۴
۲۰۵۸Roka۲۲ ژانویه ۱۹۳۸
۲۰۵۹Baboquivari۱۶ اکتبر ۱۹۶۳
۲۰۶۰Chiron۱۸ اکتبر ۱۹۷۷
۲۰۶۱Anza۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۲۰۶۲Aten۷ ژانویه ۱۹۷۶
۲۰۶۳Bacchus۲۴ آوریل ۱۹۷۷
۲۰۶۴Thomsen۸ سپتامبر ۱۹۴۲
۲۰۶۵Spicer۹ سپتامبر ۱۹۵۹
۲۰۶۶Palala۴ ژوئن ۱۹۳۴
۲۰۶۷Aksnes۲۳ فوریه ۱۹۳۶
۲۰۶۸Dangreen۸ ژانویه ۱۹۴۸
۲۰۶۹Hubble۲۹ مارس ۱۹۵۵
۲۰۷۰Humason۱۴ اکتبر ۱۹۶۴
۲۰۷۱Nadezhda۱۸ اوت ۱۹۷۱
۲۰۷۲Kosmodemyanskaya۳۱ اوت ۱۹۷۳
۲۰۷۳Janacek۱۹ فوریه ۱۹۷۴
۲۰۷۴Shoemaker۱۷ اکتبر ۱۹۷۴
۲۰۷۵Martinez۹ نوامبر ۱۹۷۴
۲۰۷۶Levin۱۶ نوامبر ۱۹۷۴
۲۰۷۷Kiangsu۱۸ دسامبر ۱۹۷۴
۲۰۷۸Nanking۱۲ ژانویه ۱۹۷۵
۲۰۷۹Jacchia۲۳ فوریه ۱۹۷۶
۲۰۸۰Jihlava۲۷ فوریه ۱۹۷۶
۲۰۸۱Sazava۲۷ فوریه ۱۹۷۶
۲۰۸۲Galahad۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۰۸۳Smither۲۹ نوامبر ۱۹۷۳
۲۰۸۴Okayama۷ فوریه ۱۹۳۵
۲۰۸۵Henan۲۰ دسامبر ۱۹۶۵
۲۰۸۶Newell۲۰ ژانویه ۱۹۶۶
۲۰۸۷Kochera۲۸ دسامبر ۱۹۷۵
۲۰۸۸Sahlia۲۷ فوریه ۱۹۷۶
۲۰۸۹Cetacea۹ نوامبر ۱۹۷۷
۲۰۹۰Mizuho۱۲ مارس ۱۹۷۸
۲۰۹۱Sampo۲۶ آوریل ۱۹۴۱
۲۰۹۲Sumiana۱۶ اکتبر ۱۹۶۹
۲۰۹۳Genichesk۲۸ آوریل ۱۹۷۱
۲۰۹۴Magnitka۱۲ اکتبر ۱۹۷۱
۲۰۹۵Parsifal۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۶Vaino۱۸ اکتبر ۱۹۳۹
۲۰۹۷Galle۱۱ اوت ۱۹۵۳
۲۰۹۸Zyskin۱۸ اوت ۱۹۷۲
۲۰۹۹Opik۸ نوامبر ۱۹۷۷
۲۱۰۰Ra-Shalom۱۰ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۱۰۱Adonis۱۲ فوریه ۱۹۳۶
۲۱۰۲Tantalus۲۷ دسامبر ۱۹۷۵
۲۱۰۳Laverna۲۰ مارس ۱۹۶۰
۲۱۰۴Toronto۱۵ اوت ۱۹۶۳
۲۱۰۵Gudy۲۹ فوریه ۱۹۷۶
۲۱۰۶Hugo۲۱ اکتبر ۱۹۳۶
۲۱۰۷Ilmari۱۲ نوامبر ۱۹۴۱
۲۱۰۷IlmariTR۱
۲۱۰۹Dhotel۱۳ اکتبر ۱۹۵۰
۲۱۱۰Moore-Sitterly۷ سپتامبر ۱۹۶۲
۲۱۱۱Tselina۱۳ ژوئن ۱۹۶۹
۲۱۱۲Ulyanov۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲
۲۱۱۳Ehrdni۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۱۱۴Wallenquist۱۹ آوریل ۱۹۷۶
۲۱۱۵Irakli۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۱۶Mtskheta۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۱۷Danmark۹ ژانویه ۱۹۷۸
۲۱۱۸Flagstaff۵ اوت ۱۹۷۸
۲۱۱۹Schwall۳۰ اوت ۱۹۳۰
۲۱۲۰Tyumenia۹ سپتامبر ۱۹۶۷
۲۱۲۱Sevastopol۲۷ ژوئن ۱۹۷۱
۲۱۲۲Pyatiletka۱۴ دسامبر ۱۹۷۱
۲۱۲۳Vltava۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۲۴Nissen۲۰ ژوئن ۱۹۷۴
۲۱۲۵Karl-Ontjes۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۲۶Gerasimovich۳۰ اوت ۱۹۷۰
۲۱۲۷Tanya۲۹ مه ۱۹۷۱
۲۱۲۸Wetherill۲۶ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۲۹Cosicosi۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۳۰Evdokiya۲۲ اوت ۱۹۷۴
۲۱۳۱Mayall۳ سپتامبر ۱۹۷۵
۲۱۳۲Zhukov۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۱۳۳Franceswright۲۰ نوامبر ۱۹۷۶
۲۱۳۴Dennispalm۲۴ دسامبر ۱۹۷۶
۲۱۳۵Aristaeus۱۷ آوریل ۱۹۷۷
۲۱۳۶Jugta۲۴ ژوئیه ۱۹۳۳
۲۱۳۷Priscilla۲۴ اوت ۱۹۳۶
۲۱۳۸Swissair۱۷ آوریل ۱۹۶۸
۲۱۳۹Makharadze۳۰ ژوئن ۱۹۷۰
۲۱۴۰Kemerovo۳ اوت ۱۹۷۰
۲۱۴۱Simferopol۳۰ اوت ۱۹۷۰
۲۱۴۲Landau۳ آوریل ۱۹۷۲
۲۱۴۳Jimarnold۲۶ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۴۴Marietta۱۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۱۴۵Blaauw۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۴۶Stentor۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۴۷Kharadze۲۵ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۴۸Epeios۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۴۹Schwambraniya۲۲ مارس ۱۹۷۷
۲۱۵۰Nyctimene۱۳ اکتبر ۱۹۷۷
۲۱۵۱Hadwiger۳ نوامبر ۱۹۷۷
۲۱۵۲Hannibal۱۹ نوامبر ۱۹۷۸
۲۱۵۳Akiyama۱ دسامبر ۱۹۷۸
۲۱۵۴Underhill۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۵۵Wodan۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۵۶Kate۲۳ سپتامبر ۱۹۱۷
۲۱۵۷Ashbrook۷ مارس ۱۹۲۴
۲۱۵۸Tietjen۲۴ ژوئیه ۱۹۳۳
۲۱۵۹Kukkamaki۱۶ اکتبر ۱۹۴۱
۲۱۶۰Spitzer۷ سپتامبر ۱۹۵۶
۲۱۶۱Grissom۱۷ اکتبر ۱۹۶۳
۲۱۶۲Anhui۳۰ ژانویه ۱۹۶۶
۲۱۶۳Korczak۱۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۲۱۶۴Lyalya۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۱۶۵Young۷ سپتامبر ۱۹۵۶
۲۱۶۶Handahl۱۳ اوت ۱۹۳۶
۲۱۶۷Erin۱ ژوئن ۱۹۷۱
۲۱۶۸Swope۱۴ سپتامبر ۱۹۵۵
۲۱۶۹Taiwan۹ نوامبر ۱۹۶۴
۲۱۷۰Byelorussia۱۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۲۱۷۱Kiev۲۸ اوت ۱۹۷۳
۲۱۷۲Plavsk۳۱ اوت ۱۹۷۳
۲۱۷۳Maresjev۲۲ اوت ۱۹۷۴
۲۱۷۴Asmodeus۸ اکتبر ۱۹۷۵
۲۱۷۴AsmodeusTY
۲۱۷۶Donar۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۷۷Oliver۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۷۸Kazakhstania۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۱۷۹Platzeck۲۸ ژوئن ۱۹۶۵
۲۱۸۰Marjaleena۸ سپتامبر ۱۹۴۰
۲۱۸۱Fogelin۲۸ دسامبر ۱۹۴۲
۲۱۸۲Semirot۲۱ مارس ۱۹۵۳
۲۱۸۳Neufang۲۶ ژوئیه ۱۹۵۹
۲۱۸۴Fujian۹ اکتبر ۱۹۶۴
۲۱۸۵Guangdong۲۰ نوامبر ۱۹۶۵
۲۱۸۶Keldysh۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۸۶KeldyshUH
۲۱۸۸Orlenok۲۸ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۸۹Zaragoza۳۰ اوت ۱۹۷۵
۲۱۹۰Coubertin۲ آوریل ۱۹۷۶
۲۱۹۱Uppsala۶ اوت ۱۹۷۷
۲۱۹۲Pyatigoriya۱۸ آوریل ۱۹۷۲
۲۱۹۳Jackson۱۸ مه ۱۹۲۶
۲۱۹۴Arpola۳ آوریل ۱۹۴۰
۲۱۹۵Tengstrom۲۷ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۱۹۶Ellicott۲۹ ژانویه ۱۹۶۵
۲۱۹۷Shanghai۳۰ دسامبر ۱۹۶۵
۲۱۹۸Ceplecha۷ نوامبر ۱۹۷۵
۲۱۹۹Klet۶ ژوئن ۱۹۷۸
۲۲۰۰Pasadena۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۰۱Oljato۱۲ دسامبر ۱۹۴۷
۲۲۰۲Pele۷ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۲۰۲PeleSQ۱
۲۲۰۴Lyyli۳ مارس ۱۹۴۳
۲۲۰۵Glinka۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۰۶Gabrova۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۲۰۷Antenor۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۲۰۸Pushkin۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۲۰۹Tianjin۲۸ اکتبر ۱۹۷۸
۲۲۱۰Lois۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۱Hanuman۲۶ نوامبر ۱۹۵۱
۲۲۱۲Hephaistos۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۱۳Meeus۲۴ سپتامبر ۱۹۳۵
۲۲۱۴Carol۷ آوریل ۱۹۵۳
۲۲۱۵Sichuan۱۲ نوامبر ۱۹۶۴
۲۲۱۶Kerch۱۲ ژوئن ۱۹۷۱
۲۲۱۷Eltigen۲۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۲۲۱۸Wotho۱۰ ژانویه ۱۹۷۵
۲۲۱۹Mannucci۱۳ ژوئن ۱۹۷۵
۲۲۲۰Hicks۴ نوامبر ۱۹۷۵
۲۲۲۱Chilton۲۵ اوت ۱۹۷۶
۲۲۲۲Lermontov۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳Sarpedon۴ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴Tucson۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۵Serkowski۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۶Cunitza۲۶ اوت ۱۹۳۶
۲۲۲۶CunitzaRX
۲۲۲۸Soyuz-Apollo۱۹ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۲۲۹Mezzarco۷ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۲۳۰Yunnan۲۹ اکتبر ۱۹۷۸
۲۲۳۱Durrell۲۱ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۲۳۲Altaj۱۵ سپتامبر ۱۹۶۹
۲۲۳۳Kuznetsov۳ دسامبر ۱۹۷۲
۲۲۳۴Schmadel۲۷ آوریل ۱۹۷۷
۲۲۳۵Vittore۵ آوریل ۱۹۲۴
۲۲۳۶Austrasia۲۳ مارس ۱۹۳۳
۲۲۳۷Melnikov۲ اکتبر ۱۹۳۸
۲۲۳۸Steshenko۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۲۳۹Paracelsus۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۴۰Tsai۳۰ دسامبر ۱۹۷۸
۲۲۴۱Alcathous۲۲ نوامبر ۱۹۷۹
۲۲۴۲Balaton۱۳ اکتبر ۱۹۳۶
۲۲۴۳Lonnrot۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۲۴۴Tesla۲۲ اکتبر ۱۹۵۲
۲۲۴۵Hekatostos۲۴ ژانویه ۱۹۶۸
۲۲۴۶Bowell۱۴ دسامبر ۱۹۷۹
۲۲۴۷Hiroshima۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۴۸Kanda۲۷ فوریه ۱۹۳۳
۲۲۴۹Yamamoto۶ آوریل ۱۹۴۲
۲۲۵۰Stalingrad۱۸ آوریل ۱۹۷۲
۲۲۵۱Tikhov۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۲۵۲CERGA۱ نوامبر ۱۹۷۸
۲۲۵۳Espinette۳۰ ژوئیه ۱۹۳۲
۲۲۵۴Requiem۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۲۵۵Qinghai۳ نوامبر ۱۹۷۷
۲۲۵۶Wisniewski۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۵۷Kaarina۱۸ اوت ۱۹۳۹
۲۲۵۸Viipuri۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۲۵۹Sofievka۱۹ ژوئیه ۱۹۷۱
۲۲۶۰Neoptolemus۲۶ نوامبر ۱۹۷۵
۲۲۶۱Keeler۲۰ آوریل ۱۹۷۷
۲۲۶۲Mitidika۱۰ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۶۳Shaanxi۳۰ اکتبر ۱۹۷۸
۲۲۶۴Sabrina۱۶ دسامبر ۱۹۷۹
۲۲۶۵Verbaandert۱۷ فوریه ۱۹۵۰
۲۲۶۶Tchaikovsky۱۲ نوامبر ۱۹۷۴
۲۲۶۷Agassiz۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۲۶۸Szmytowna۶ نوامبر ۱۹۴۲
۲۲۶۹Efremiana۲ مه ۱۹۷۶
۲۲۷۰Yazhi۱۴ مارس ۱۹۸۰
۲۲۷۱Kiso۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۲۷۲Montezuma۱۶ مارس ۱۹۷۲
۲۲۷۳Yarilo۶ مارس ۱۹۷۵
۲۲۷۴Ehrsson۲ مارس ۱۹۷۶
۲۲۷۵Cuitlahuac۱۶ ژوئن ۱۹۷۹
۲۲۷۶Warck۱۸ اوت ۱۹۳۳
۲۲۷۷Moreau۱۸ فوریه ۱۹۵۰
۲۲۷۸Gotz۷ آوریل ۱۹۵۳
۲۲۷۹Barto۲۵ فوریه ۱۹۶۸
۲۲۸۰Kunikov۲۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۲۲۸۱Biela۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۲۸۱BielaFE
۲۲۸۳Bunke۲۶ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۲۸۳BunkeTG۱
۲۲۸۳BunkeQB
۲۲۸۶Fesenkov۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۲۸۷Kalmykia۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۲۸۸Karolinum۱۹ اکتبر ۱۹۷۹
۲۲۸۹McMillan۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۹۰Helffrich۱۴ فوریه ۱۹۳۲
۲۲۹۱Kevo۱۹ مارس ۱۹۴۱
۲۲۹۲Seili۷ سپتامبر ۱۹۴۲
۲۲۹۳Guernica۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۲۹۴Andronikov۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۲۹۵Matusovskij۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۲۹۶Kugultinov۱۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۲۹۷Daghestan۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۹۸Cindijon۲ اکتبر ۱۹۱۵
۲۲۹۹Hanko۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۳۰۰Stebbins۱۰ اکتبر ۱۹۵۳
۲۳۰۱Whitford۲۰ نوامبر ۱۹۶۵
۲۳۰۲Florya۲ اکتبر ۱۹۷۲
۲۳۰۳Retsina۲۴ مارس ۱۹۷۹
۲۳۰۴Slavia۱۸ مه ۱۹۷۹
۲۳۰۵King۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۳۰۶Bauschinger۱۵ اوت ۱۹۳۹
۲۳۰۷Garuda۱۸ آوریل ۱۹۵۷
۲۳۰۸Schilt۶ مه ۱۹۶۷
۲۳۰۸SchiltQX۱
۲۳۱۰Olshaniya۲۶ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۳۱۰OlshaniyaTA۱
۲۳۱۲Duboshin۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۳۱۳Aruna۱۵ اکتبر ۱۹۷۶
۲۳۱۴Field۱۲ نوامبر ۱۹۷۷
۲۳۱۵Czechoslovakia۱۹ فوریه ۱۹۸۰
۲۳۱۶Jo-Ann۲ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۳۱۷Galya۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۱۸Lubarsky۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۱۹Aristides۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۳۲۰Blarney۲۹ اوت ۱۹۷۹
۲۳۲۱Luznice۱۹ فوریه ۱۹۸۰
۲۳۲۱LuzniceUQ۲
۲۳۲۳Zverev۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۲۳۲۴Janice۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۳۲۵Chernykh۲۵ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۳۲۶Tololo۲۹ اوت ۱۹۶۵
۲۳۲۷Gershberg۱۳ اکتبر ۱۹۶۹
۲۳۲۸Robeson۱۹ آوریل ۱۹۷۲
۲۳۲۹Orthos۱۹ نوامبر ۱۹۷۶
۲۳۳۰Ontake۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۲۳۳۱Parvulesco۱۲ مارس ۱۹۳۶
۲۳۳۲Kalm۴ آوریل ۱۹۴۰
۲۳۳۳Porthan۳ مارس ۱۹۴۳
۲۳۳۴Cuffey۲۷ آوریل ۱۹۶۲
۲۳۳۵James۱۷ اکتبر ۱۹۷۴
۲۳۳۶Xinjiang۲۶ نوامبر ۱۹۷۵
۲۳۳۷Boubin۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۳۳۸Bokhan۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۳۳۹Anacreon۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۴۰Hathor۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۳۴۱Aoluta۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۳۴۲Lebedev۲۲ اکتبر ۱۹۶۸
۲۳۴۲LebedevMD۴
۲۳۴۴Xizang۲۷ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۳۴۵Fucik۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴
۲۳۴۶Lilio۵ فوریه ۱۹۳۴
۲۳۴۷Vinata۷ اکتبر ۱۹۳۶
۲۳۴۸Michkovitch۱۰ ژانویه ۱۹۳۹
۲۳۴۹Kurchenko۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰
۲۳۴۹KurchenkoCG
۲۳۵۱O'Higgins۳ نوامبر ۱۹۶۴
۲۳۵۲Kurchatov۱۰ سپتامبر ۱۹۶۹
۲۳۵۳Alva۲۷ اکتبر ۱۹۷۵
۲۳۵۴Lavrov۹ اوت ۱۹۷۸
۲۳۵۴LavrovUV۱
۲۳۵۶Hirons۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۲۳۵۷Phereclos۱ ژانویه ۱۹۸۱
۲۳۵۸Bahner۲ سپتامبر ۱۹۲۹
۲۳۵۹Debehogne۵ اکتبر ۱۹۳۱
۲۳۶۰Volgo-Don۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۳۶۱Gogol۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۳۶۱GogolSH۲
۲۳۶۳Cebriones۴ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۶۴Seillier۱۴ آوریل ۱۹۷۸
۲۳۶۵Interkosmos۳۰ دسامبر ۱۹۸۰
۲۳۶۶Aaryn۱۰ ژانویه ۱۹۸۱
۲۳۶۷Praha۸ ژانویه ۱۹۸۱
۲۳۶۸Beltrovata۴ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۳۶۹Chekhov۴ آوریل ۱۹۷۶
۲۳۶۹ChekhovLA
۲۳۷۱Dimitrov۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۳۷۲Proskurin۱۳ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۳۷۳Immo۴ اوت ۱۹۲۹
۲۳۷۴Vladvysotskij۲۲ اوت ۱۹۷۴
۲۳۷۵Radek۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۳۷۶Martynov۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۳۷۷Shcheglov۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۳۷۸Pannekoek۱۳ فوریه ۱۹۳۵
۲۳۷۹Heiskanen۲۱ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۳۸۰Heilongjiang۱۸ سپتامبر ۱۹۶۵
۲۳۸۱Landi۳ ژانویه ۱۹۷۶
۲۳۸۲Nonie۱۳ آوریل ۱۹۷۷
۲۳۸۳Bradley۵ آوریل ۱۹۸۱
۲۳۸۴Schulhof۲ مارس ۱۹۴۳
۲۳۸۵Mustel۱۱ نوامبر ۱۹۶۹
۲۳۸۶Nikonov۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۳۸۷Xi'an۱۷ مارس ۱۹۷۵
۲۳۸۸Gase۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۳۸۹Dibaj۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۳۹۰Nezarka۱۴ اوت ۱۹۸۰
۲۳۹۱Tomita۹ ژانویه ۱۹۵۷
۲۳۹۱TomitaMN۱
۲۳۹۳Suzuki۱۷ نوامبر ۱۹۵۵
۲۳۹۴Nadeev۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۹۵Aho۱۷ مارس ۱۹۷۷
۲۳۹۶Kochi۹ فوریه ۱۹۸۱
۲۳۹۷Lappajarvi۲۲ فوریه ۱۹۳۸
۲۳۹۸Jilin۲۴ اکتبر ۱۹۶۵
۲۳۹۹Terradas۱۷ ژوئن ۱۹۷۱
۲۴۰۰Derevskaya۱۷ مه ۱۹۷۲
۲۴۰۱Aehlita۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۴۰۲Satpaev۳۱ ژوئیه ۱۹۷۹
۲۴۰۳Sumava۲۵ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۴۰۴Antarctica۱ اکتبر ۱۹۸۰
۲۴۰۵Welch۱۸ اکتبر ۱۹۶۳
۲۴۰۶Orelskaya۲۰ اوت ۱۹۶۶
۲۴۰۷Haug۲۷ فوریه ۱۹۷۳
۲۴۰۸Astapovich۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۴۰۹Chapman۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۲۴۱۰Morrison۳ ژانویه ۱۹۸۱
۲۴۱۱Zellner۳ مه ۱۹۸۱
۲۴۱۲Wil۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۴۱۲Wil۶۸۱۶
۲۴۱۴Vibeke۱۸ اکتبر ۱۹۳۱
۲۴۱۵Ganesa۲۸ اکتبر ۱۹۷۸
۲۴۱۶Sharonov۳۱ ژوئیه ۱۹۷۹
۲۴۱۷McVittie۱۵ فوریه ۱۹۶۴
۲۴۱۸Voskovec-Werich۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۴۱۹Moldavia۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۴۲۰Ciurlionis۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۴۲۱Nininger۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۲۴۲۲Perovskaya۲۸ آوریل ۱۹۶۸
۲۴۲۳Ibarruri۱۴ ژوئیه ۱۹۷۲
۲۴۲۴Tautenburg۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۲۴۲۵Shenzhen۱۷ مارس ۱۹۷۵
۲۴۲۶Simonov۲۶ مه ۱۹۷۶
۲۴۲۷Kobzar۲۰ دسامبر ۱۹۷۶
۲۴۲۸Kamenyar۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۴۲۹Schurer۱۲ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۲۹SchurerVC
۲۴۳۱Skovoroda۸ اوت ۱۹۷۸
۲۴۳۲Soomana۳۰ مارس ۱۹۸۱
۲۴۳۳Sootiyo۵ آوریل ۱۹۸۱
۲۴۳۴Bateson۲۷ مه ۱۹۸۱
۲۴۳۵Horemheb۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۳۶Hatshepsut۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۳۷Amnestia۱۴ سپتامبر ۱۹۴۲
۲۴۳۸Oleshko۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۴۳۹Ulugbek۲۱ اوت ۱۹۷۷
۲۴۴۰Educatio۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۴۴۱Hibbs۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۴۴۲Corbett۳ اکتبر ۱۹۸۰
۲۴۴۳Tomeileen۲۴ ژانویه ۱۹۰۶
۲۴۴۴Lederle۵ فوریه ۱۹۳۴
۲۴۴۵Blazhko۳ اکتبر ۱۹۳۵
۲۴۴۶Lunacharsky۱۴ اکتبر ۱۹۷۱
۲۴۴۷Kronstadt۳۱ اوت ۱۹۷۳
۲۴۴۸Sholokhov۱۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۴۴۹Kenos۸ آوریل ۱۹۷۸
۲۴۵۰Ioannisiani۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۴۵۱Dollfus۲ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۴۵۲Lyot۳۰ مارس ۱۹۸۱
۲۴۵۳Wabash۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱
۲۴۵۳WabashSS
۲۴۵۵Somville۵ اکتبر ۱۹۵۰
۲۴۵۶Palamedes۳۰ ژانویه ۱۹۶۶
۲۴۵۷Rublyov۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۴۵۸Veniakaverin۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹Spellmann۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۴۶۰Mitlincoln۱ اکتبر ۱۹۸۰
۲۴۶۱Clavel۵ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۲Nehalennia۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۶۳Sterpin۱۰ مارس ۱۹۳۴
۲۴۶۴Nordenskiold۱۹ ژانویه ۱۹۳۹
۲۴۶۵Wilson۲ اوت ۱۹۴۹
۲۴۶۶Golson۷ سپتامبر ۱۹۵۹
۲۴۶۷Kollontai۱۴ اوت ۱۹۶۶
۲۴۶۸Repin۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۴۶۹Tadjikistan۲۷ آوریل ۱۹۷۰
۲۴۷۰Agematsu۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۴۷۱Ultrajectum۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۷۲Bradman۲۷ فوریه ۱۹۷۳
۲۴۷۳Heyerdahl۱۲ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۴۷۴Ruby۱۴ اوت ۱۹۷۹
۲۴۷۵Semenov۸ اکتبر ۱۹۷۲
۲۴۷۶Andersen۲ مه ۱۹۷۶
۲۴۷۷Biryukov۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۴۷۸Tokai۴ مه ۱۹۸۱
۲۴۷۹Sodankyla۶ فوریه ۱۹۴۲
۲۴۸۰Papanov۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۴۸۱Burgi۱۸ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۸۲Perkin۱۳ فوریه ۱۹۸۰
۲۴۸۳Guinevere۱۷ اوت ۱۹۲۸
۲۴۸۴Parenago۷ اکتبر ۱۹۲۸
۲۴۸۵Scheffler۲۹ ژانویه ۱۹۳۲
۲۴۸۶Metsahovi۲۲ مارس ۱۹۳۹
۲۴۸۷Juhani۸ سپتامبر ۱۹۴۰
۲۴۸۸Bryan۲۳ اکتبر ۱۹۵۲
۲۴۸۹Suvorov۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵
۲۴۹۰Bussolini۳ ژانویه ۱۹۷۶
۲۴۹۱Tvashtri۱۵ فوریه ۱۹۷۷
۲۴۹۲Kutuzov۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۴۹۳Elmer۱ دسامبر ۱۹۷۸
۲۴۹۴Inge۴ ژوئن ۱۹۸۱
۲۴۹۵Noviomagum۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۴۹۶Fernandus۸ اکتبر ۱۹۵۳
۲۴۹۷Kulikovskij۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۴۹۸Tsesevich۲۳ اوت ۱۹۷۷
۲۴۹۹Brunk۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۵۰۰Alascattalo۲ آوریل ۱۹۲۶
۲۵۰۱Lohja۱۴ آوریل ۱۹۴۲
۲۵۰۲Nummela۳ مارس ۱۹۴۳
۲۵۰۳Liaoning۱۶ اکتبر ۱۹۶۵
۲۵۰۴Gaviola۶ مه ۱۹۶۷
۲۵۰۵Hebei۳۱ اکتبر ۱۹۷۵
۲۵۰۶Pirogov۲۶ اوت ۱۹۷۶
۲۵۰۷Bobone۱۸ نوامبر ۱۹۷۶
۲۵۰۸Alupka۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۵۰۹Chukotka۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۵۱۰Shandong۱۰ اکتبر ۱۹۷۹
۲۵۱۱Patterson۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۱۲Tavastia۳ آوریل ۱۹۴۰
۲۵۱۳Baetsle۱۹ سپتامبر ۱۹۵۰
۲۵۱۴Taiyuan۸ اکتبر ۱۹۶۴
۲۵۱۵Gansu۹ اکتبر ۱۹۶۴
۲۵۱۶Roman۶ نوامبر ۱۹۶۴
۲۵۱۷Orma۲۸ سپتامبر ۱۹۶۸
۲۵۱۸Rutllant۲۲ مارس ۱۹۷۴
۲۵۱۹Annagerman۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۵۲۰Novorossijsk۲۶ اوت ۱۹۷۶
۲۵۲۱Heidi۲۸ فوریه ۱۹۷۹
۲۵۲۲Triglav۶ اوت ۱۹۸۰
۲۵۲۳Ryba۶ اوت ۱۹۸۰
۲۵۲۴Budovicium۲۸ اوت ۱۹۸۱
۲۵۲۵O'Steen۲ نوامبر ۱۹۸۱
۲۵۲۶Alisary۱۹ مه ۱۹۷۹
۲۵۲۷Gregory۳ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۵۲۸Mohler۸ اکتبر ۱۹۵۳
۲۵۲۸MohlerQL۲
۲۵۳۰Shipka۹ ژوئیه ۱۹۷۸
۲۵۳۱Cambridge۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۳۲Sutton۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۵۳۳Fechtig۳ نوامبر ۱۹۰۵
۲۵۳۴Houzeau۲ نوامبر ۱۹۳۱
۲۵۳۵Hameenlinna۱۷ فوریه ۱۹۳۹
۲۵۳۶Kozyrev۱۵ اوت ۱۹۳۹
۲۵۳۷Gilmore۴ سپتامبر ۱۹۵۱
۲۵۳۸Vanderlinden۳۰ اکتبر ۱۹۵۴
۲۵۳۹Ningxia۸ اکتبر ۱۹۶۴
۲۵۴۰Blok۱۳ اکتبر ۱۹۷۱
۲۵۴۱Edebono۲۷ فوریه ۱۹۷۳
۲۵۴۲Calpurnia۱۱ فوریه ۱۹۸۰
۲۵۴۳Machado۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۴۴Gubarev۶ اوت ۱۹۸۰
۲۵۴۵Verbiest۲۶ ژانویه ۱۹۳۳
۲۵۴۶Libitina۲۳ مارس ۱۹۵۰
۲۵۴۷Hubei۹ اکتبر ۱۹۶۴
۲۵۴۸Leloir۱۶ فوریه ۱۹۷۵
۲۵۴۹Baker۲۳ اکتبر ۱۹۷۶
۲۵۵۰Houssay۲۱ اکتبر ۱۹۷۶
۲۵۵۱Decabrina۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۵۵۲Remek۲۴ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۵۵۳Viljev۲۹ مارس ۱۹۷۹
۲۵۵۴Skiff۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۲۵۵۵Thomas۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۲۵۵۶Louise۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۵۵۷Putnam۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۵۵۸Viv۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۵۵۹Svoboda۲۳ اکتبر ۱۹۸۱
۲۵۶۰Siegma۱۴ فوریه ۱۹۳۲
۲۵۶۱Margolin۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۵۶۲Chaliapin۲۷ مارس ۱۹۷۳
۲۵۶۳Boyarchuk۲۲ مارس ۱۹۷۷
۲۵۶۴Kayala۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۵۶۵Grogler۱۲ اکتبر ۱۹۷۷
۲۵۶۶Kirghizia۲۹ مارس ۱۹۷۹
۲۵۶۷Elba۱۹ مه ۱۹۷۹
۲۵۶۸Maksutov۱۳ آوریل ۱۹۸۰
۲۵۶۹Madeline۱۸ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۷۰Porphyro۶ اوت ۱۹۸۰
۲۵۷۱Geisei۲۳ اکتبر ۱۹۸۱
۲۵۷۲Annschnell۱۷ فوریه ۱۹۵۰
۲۵۷۲AnnschnellEN
۲۵۷۴Ladoga۲۲ اکتبر ۱۹۶۸
۲۵۷۵Bulgaria۴ اوت ۱۹۷۰
۲۵۷۶Yesenin۱۷ اوت ۱۹۷۴
۲۵۷۷Litva۱۲ مارس ۱۹۷۵
۲۵۷۸Saint-Exupery۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۵۷۹Spartacus۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۵۸۰Smilevskia۱۸ اوت ۱۹۷۷
۲۵۸۱Radegast۱۱ نوامبر ۱۹۸۰
۲۵۸۲Harimaya-Bashi۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۵۸۳Fatyanov۳ دسامبر ۱۹۷۵
۲۵۸۴Turkmenia۲۳ مارس ۱۹۷۹
۲۵۸۵Irpedina۲۱ ژوئیه ۱۹۷۹
۲۵۸۶Matson۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۸۷Gardner۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۲۵۸۸Flavia۲ نوامبر ۱۹۸۱
۲۵۸۹Daniel۲۲ اوت ۱۹۷۹
۲۵۹۰Mourao۲۲ مه ۱۹۸۰
۲۵۹۱Dworetsky۲ اوت ۱۹۴۹
۲۵۹۲Hunan۳۰ ژانویه ۱۹۶۶
۲۵۹۳Buryatia۲ آوریل ۱۹۷۶
۲۵۹۴Acamas۴ اکتبر ۱۹۷۸
۲۵۹۵Gudiachvili۱۹ مه ۱۹۷۹
۲۵۹۵GudiachviliKN
۲۵۹۷Arthur۸ اوت ۱۹۸۰
۲۵۹۸Merlin۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۵۹۹Veseli۲۹ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۶۰۰Lumme۹ نوامبر ۱۹۸۰
۲۶۰۱Bologna۸ دسامبر ۱۹۸۰
۲۶۰۲Moore۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۲۶۰۳Taylor۳۰ ژانویه ۱۹۸۲
۲۶۰۴Marshak۱۳ ژوئن ۱۹۷۲
۲۶۰۵Sahade۱۶ اوت ۱۹۷۴
۲۶۰۶Odessa۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۶۰۷Yakutia۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۶۰۸Seneca۱۷ فوریه ۱۹۷۸
۲۶۰۹Kiril-Metodi۹ اوت ۱۹۷۸
۲۶۱۰Tuva۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۶۱۱Boyce۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۶۱۲Kathryn۲۸ فوریه ۱۹۷۹
۲۶۱۳Plzen۳۰ اوت ۱۹۷۹
۲۶۱۴Torrence۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۶۱۵Saito۴ سپتامبر ۱۹۵۱
۲۶۱۶Lesya۲۸ اوت ۱۹۷۰
۲۶۱۷Jiangxi۲۶ نوامبر ۱۹۷۵
۲۶۱۸Coonabarabran۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۱۸CoonabarabranMZ۳
۲۶۲۰Santana۳ اکتبر ۱۹۸۰
۲۶۲۱Goto۹ فوریه ۱۹۸۱
۲۶۲۲Bolzano۹ فوریه ۱۹۸۱
۲۶۲۳Zech۲۲ سپتامبر ۱۹۱۹
۲۶۲۴Samitchell۷ سپتامبر ۱۹۶۲
۲۶۲۴SamitchellJQ۲
۲۶۲۶Belnika۸ اوت ۱۹۷۸
۲۶۲۷Churyumov۸ اوت ۱۹۷۸
۲۶۲۸Kopal۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۲۹Rudra۱۳ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۶۳۰Hermod۱۴ اکتبر ۱۹۸۰
۲۶۳۱Zhejiang۷ اکتبر ۱۹۸۰
۲۶۳۲Guizhou۶ نوامبر ۱۹۸۰
۲۶۳۳Bishop۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۲۶۳۳BishopDL
۲۶۳۵Huggins۲۱ فوریه ۱۹۸۲
۲۶۳۶Lassell۲۰ فوریه ۱۹۸۲
۲۶۳۷Bobrovnikoff۲۲ سپتامبر ۱۹۱۹
۲۶۳۸Gadolin۱۹ سپتامبر ۱۹۳۹
۲۶۳۹Planman۹ آوریل ۱۹۴۰
۲۶۴۰Hallstrom۱۸ مارس ۱۹۴۱
۲۶۴۱Lipschutz۴ آوریل ۱۹۴۹
۲۶۴۲Vesale۱۴ سپتامبر ۱۹۶۱
۲۶۴۳Bernhard۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۴۳BernhardSO۲
۲۶۴۳BernhardQD
۲۶۴۶Abetti۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۶۴۷Sova۲۹ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۶۴۸Owa۸ نوامبر ۱۹۸۰
۲۶۴۹Oongaq۲۹ نوامبر ۱۹۸۰
۲۶۵۰Elinor۱۴ مارس ۱۹۳۱
۲۶۵۱Karen۲۸ اوت ۱۹۴۹
۲۶۵۲Yabuuti۷ آوریل ۱۹۵۳
۲۶۵۳Principia۴ نوامبر ۱۹۶۴
۲۶۵۴Ristenpart۱۸ ژوئیه ۱۹۶۸
۲۶۵۵Guangxi۱۴ دسامبر ۱۹۷۴
۲۶۵۶Evenkia۲۵ آوریل ۱۹۷۹
۲۶۵۷Bashkiria۲۳ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۶۵۸Gingerich۱۳ فوریه ۱۹۸۰
۲۶۵۹Millis۵ مه ۱۹۸۱
۲۶۶۰Wasserman۲۱ مارس ۱۹۸۲
۲۶۶۱Bydzovsky۲۳ مارس ۱۹۸۲
۲۶۶۲Kandinsky۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۶۳Miltiades۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۶۴Everhart۷ سپتامبر ۱۹۳۴
۲۶۶۵Schrutka۲۴ فوریه ۱۹۳۸
۲۶۶۶Gramme۸ اکتبر ۱۹۵۱
۲۶۶۷Oikawa۳۰ اکتبر ۱۹۶۷
۲۶۶۸Tataria۲۶ اوت ۱۹۷۶
۲۶۶۹Shostakovich۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۶۷۰Chuvashia۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۶۷۱Abkhazia۲۱ اوت ۱۹۷۷
۲۶۷۲Pisek۳۱ مه ۱۹۷۹
۲۶۷۳Lossignol۲۲ مه ۱۹۸۰
۲۶۷۴Pandarus۲۷ ژانویه ۱۹۸۲
۲۶۷۵Tolkien۱۴ آوریل ۱۹۸۲
۲۶۷۶Aarhus۲۵ اوت ۱۹۳۳
۲۶۷۷Joan۲۵ مارس ۱۹۳۵
۲۶۷۸Aavasaksa۲۴ فوریه ۱۹۳۸
۲۶۷۹Kittisvaara۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۶۸۰Mateo۱ ژوئیه ۱۹۷۵
۲۶۸۱Ostrovskij۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۶۸۲Soromundi۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۸۳Brian۱۰ ژانویه ۱۹۸۱
۲۶۸۴Douglas۳ ژانویه ۱۹۸۱
۲۶۸۵Masursky۳ مه ۱۹۸۱
۲۶۸۵MasurskyJW۱
۲۶۸۷Tortali۱۸ آوریل ۱۹۸۲
۲۶۸۸Halley۲۵ آوریل ۱۹۸۲
۲۶۸۹Bruxelles۳ فوریه ۱۹۳۵
۲۶۹۰Ristiina۲۴ فوریه ۱۹۳۸
۲۶۹۱Sersic۱۸ مه ۱۹۷۴
۲۶۹۲Chkalov۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۶۹۳Yan'an۳ نوامبر ۱۹۷۷
۲۶۹۳Yan'anQL۱
۲۶۹۵Christabel۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۲۶۹۶Magion۱۶ آوریل ۱۹۸۰
۲۶۹۷Albina۹ اکتبر ۱۹۶۹
۲۶۹۸Azerbajdzhan۱۱ اکتبر ۱۹۷۱
۲۶۹۹Kalinin۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۷۰۰Baikonur۲۰ دسامبر ۱۹۷۶
۲۷۰۱Cherson۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۰۲Batrakov۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۰۳Rodari۲۹ مارس ۱۹۷۹
۲۷۰۳RodariMR۴
۲۷۰۵Wu۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۷۰۶Borovsky۱۱ نوامبر ۱۹۸۰
۲۷۰۷Ueferji۲۸ اوت ۱۹۸۱
۲۷۰۸Burns۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۲۷۰۹Sagan۲۱ مارس ۱۹۸۲
۲۷۱۰Veverka۲۳ مارس ۱۹۸۲
۲۷۱۱Aleksandrov۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۷۱۲Keaton۲۹ دسامبر ۱۹۳۷
۲۷۱۳Luxembourg۱۹ فوریه ۱۹۳۸
۲۷۱۴Matti۵ آوریل ۱۹۳۸
۲۷۱۵Mielikki۲۲ اکتبر ۱۹۳۸
۲۷۱۶Tuulikki۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۷۱۷Tellervo۲۹ نوامبر ۱۹۴۰
۲۷۱۸Handley۳۰ ژوئیه ۱۹۵۱
۲۷۱۹Suzhou۲۲ سپتامبر ۱۹۶۵
۲۷۱۹SuzhouRV۳
۲۷۲۱Vsekhsvyatskij۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۲۲Abalakin۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۷۲۳Gorshkov۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۷۲۴Orlov۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۲۴OrlovVG۳
۲۷۲۶Kotelnikov۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۲۷Paton۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۲۸Yatskiv۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۲۹Urumqi۱۸ اکتبر ۱۹۷۹
۲۷۳۰Barks۳۰ اوت ۱۹۸۱
۲۷۳۱Cucula۲۱ مه ۱۹۸۲
۲۷۳۲Witt۱۹ مارس ۱۹۲۶
۲۷۳۳Hamina۲۲ فوریه ۱۹۳۸
۲۷۳۴Hasek۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۷۳۵Ellen۱۳ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۷۳۶Ops۲۳ ژوئیه ۱۹۷۹
۲۷۳۷Kotka۲۲ فوریه ۱۹۳۸
۲۷۳۸Viracocha۱۲ مارس ۱۹۴۰
۲۷۳۹Taguacipa۱۷ اکتبر ۱۹۵۲
۲۷۴۰Tsoj۲۶ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۷۴۱Valdivia۱ دسامبر ۱۹۷۵
۲۷۴۲Gibson۶ مه ۱۹۸۱
۲۷۴۳Chengdu۲۱ نوامبر ۱۹۶۵
۲۷۴۴Birgitta۴ سپتامبر ۱۹۷۵
۲۷۴۴BirgittaSR۱۰
۲۷۴۶Hissao۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۴۶HissaoDW
۲۷۴۶HissaoJF۲
۲۷۴۹Walterhorn۱۱ اکتبر ۱۹۳۷
۲۷۵۰Loviisa۳۰ دسامبر ۱۹۴۰
۲۷۵۱Campbell۷ سپتامبر ۱۹۶۲
۲۷۵۱CampbellSP
۲۷۵۳Duncan۱۸ فوریه ۱۹۶۶
۲۷۵۴Efimov۱۳ اوت ۱۹۶۶
۲۷۵۵Avicenna۲۶ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۵۶Dzhangar۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۷۵۷Crisser۱۱ نوامبر ۱۹۷۷
۲۷۵۸Cordelia۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۵۹Idomeneus۱۴ آوریل ۱۹۸۰
۲۷۶۰Kacha۸ اکتبر ۱۹۸۰
۲۷۶۱Eddington۱ ژانویه ۱۹۸۱
۲۷۶۲Fowler۱۴ ژانویه ۱۹۸۱
۲۷۶۳Jeans۲۴ ژوئیه ۱۹۸۲
۲۷۶۴Moeller۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۷۶۵Dinant۴ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۶Leeuwenhoek۲۳ مارس ۱۹۸۲
۲۷۶۷Takenouchi۳۰ اکتبر ۱۹۶۷
۲۷۶۸Gorky۶ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۷۶۹Mendeleev۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۷۷۰Tsvet۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۷۷۱Polzunov۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۷۲Dugan۱۴ دسامبر ۱۹۷۹
۲۷۷۳Brooks۶ مه ۱۹۸۱
۲۷۷۴Tenojoki۳ اکتبر ۱۹۴۲
۲۷۷۵Odishaw۱۴ اکتبر ۱۹۵۳
۲۷۷۶Baikal۲۵ سپتامبر ۱۹۷۶
۲۷۷۷Shukshin۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۷۸Tangshan۱۴ دسامبر ۱۹۷۹
۲۷۷۹Mary۶ فوریه ۱۹۸۱
۲۷۸۰Monnig۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۷۸۱Kleczek۱۹ اوت ۱۹۸۲
۲۷۸۲Leonidas۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۸۳Chernyshevskij۱۴ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۷۸۴Domeyko۱۵ آوریل ۱۹۷۵
۲۷۸۵Sedov۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۷۸۶Grinevia۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۸۷Tovarishch۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۸۸Andenne۱ مارس ۱۹۸۱
۲۷۸۹Foshan۶ دسامبر ۱۹۵۶
۲۷۹۰Needham۱۹ اکتبر ۱۹۶۵
۲۷۹۱Paradise۱۳ فوریه ۱۹۷۷
۲۷۹۲Ponomarev۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۷۹۳Valdaj۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۷۹۴Kulik۸ اوت ۱۹۷۸
۲۷۹۵Lepage۱۶ دسامبر ۱۹۷۹
۲۷۹۶Kron۱۳ مارس ۱۹۸۰
۲۷۹۷Teucer۴ ژوئن ۱۹۸۱
۲۷۹۸Vergilius۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۹۹Justus۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۰۰Ovidius۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۰۱Huygens۲۸ سپتامبر ۱۹۳۵
۲۸۰۲Weisell۱۹ ژانویه ۱۹۳۹
۲۸۰۳Vilho۲۹ نوامبر ۱۹۴۰
۲۸۰۴Yrjo۱۹ آوریل ۱۹۴۱
۲۸۰۵Kalle۱۵ اکتبر ۱۹۴۱
۲۸۰۶Graz۷ آوریل ۱۹۵۳
۲۸۰۶GrazTH۶
۲۸۰۸Belgrano۲۳ آوریل ۱۹۷۶
۲۸۰۹Vernadskij۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۸۰۹VernadskijRU۵
۲۸۱۱Stremchovi۱۰ مه ۱۹۸۰
۲۸۱۲Scaltriti۳۰ مارس ۱۹۸۱
۲۸۱۳Zappala۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۲۸۱۴Vieira۱۸ مارس ۱۹۸۲
۲۸۱۵Soma۱۵ سپتامبر ۱۹۸۲
۲۸۱۶Pien۲۲ سپتامبر ۱۹۸۲
۲۸۱۷Perec۱۷ اکتبر ۱۹۸۲
۲۸۱۸Juvenalis۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۱۹Ensor۲۰ اکتبر ۱۹۳۳
۲۸۲۰Iisalmi۸ سپتامبر ۱۹۴۲
۲۸۲۱Slavka۲۴ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۲۲Sacajawea۱۴ مارس ۱۹۸۰
۲۸۲۲Sacajawea۲۰۱۰
۲۸۲۴Franke۴ فوریه ۱۹۳۴
۲۸۲۵Crosby۱۹ سپتامبر ۱۹۳۸
۲۸۲۶Ahti۱۸ اکتبر ۱۹۳۹
۲۸۲۷Vellamo۱۱ فوریه ۱۹۴۲
۲۸۲۸Iku-Turso۱۸ فوریه ۱۹۴۲
۲۸۲۹Bobhope۹ اوت ۱۹۴۸
۲۸۳۰Greenwich۱۴ آوریل ۱۹۸۰
۲۸۳۱Stevin۱۷ سپتامبر ۱۹۳۰
۲۸۳۲Lada۶ مارس ۱۹۷۵
۲۸۳۳Radishchev۹ اوت ۱۹۷۸
۲۸۳۳RadishchevTB۴
۲۸۳۵Ryoma۲۰ نوامبر ۱۹۸۲
۲۸۳۶Sobolev۲۲ دسامبر ۱۹۷۸
۲۸۳۷Griboedov۱۳ اکتبر ۱۹۷۱
۲۸۳۸Takase۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۸۳۹Annette۵ اکتبر ۱۹۲۹
۲۸۴۰Kallavesi۱۵ اکتبر ۱۹۴۱
۲۸۴۱Puijo۲۶ فوریه ۱۹۴۳
۲۸۴۲Unsold۲۵ ژوئیه ۱۹۵۰
۲۸۴۳Yeti۷ دسامبر ۱۹۷۵
۲۸۴۴Hess۳ مه ۱۹۸۱
۲۸۴۵Franklinken۲۶ ژوئیه ۱۹۸۱
۲۸۴۶Ylppo۱۲ فوریه ۱۹۴۲
۲۸۴۷Parvati۱ فوریه ۱۹۵۹
۲۸۴۸ASP۸ نوامبر ۱۹۵۹
۲۸۴۹Shklovskij۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۸۵۰Mozhaiskij۲ اکتبر ۱۹۷۸
۲۸۵۱Harbin۳۰ اکتبر ۱۹۷۸
۲۸۵۲Declercq۲۳ اوت ۱۹۸۱
۲۸۵۳Harvill۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳
۲۸۵۴Rawson۶ مه ۱۹۶۴
۲۸۵۵Bastian۱۰ اکتبر ۱۹۳۱
۲۸۵۶Roser۱۴ آوریل ۱۹۳۳
۲۸۵۷NOT۱۷ فوریه ۱۹۴۲
۲۸۵۸Carlosporter۱ دسامبر ۱۹۷۵
۲۸۵۹Paganini۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۶۰Pasacentennium۸ اکتبر ۱۹۷۸
۲۸۶۱Lambrecht۳ نوامبر ۱۹۸۱
۲۸۶۲Vavilov۱۵ مه ۱۹۷۷
۲۸۶۲VavilovQG۲
۲۸۶۴Soderblom۱۲ ژانویه ۱۹۸۳
۲۸۶۵Laurel۳۱ ژوئیه ۱۹۳۵
۲۸۶۶Hardy۷ اکتبر ۱۹۶۱
۲۸۶۷Steins۴ نوامبر ۱۹۶۹
۲۸۶۸Upupa۳۰ اکتبر ۱۹۷۲
۲۸۶۹Nepryadva۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۸۷۰Haupt۴ ژوئن ۱۹۸۱
۲۸۷۱Schober۳۰ اوت ۱۹۸۱
۲۸۷۲Gentelec۵ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۸۷۳Binzel۲۸ مارس ۱۹۸۲
۲۸۷۳BinzelTH
۲۸۷۵Lagerkvist۱۱ فوریه ۱۹۸۳
۲۸۷۶Aeschylus۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۷۷Likhachev۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۸۷۸Panacea۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۸۷۹Shimizu۱۴ فوریه ۱۹۳۲
۲۸۸۰Nihondaira۸ فوریه ۱۹۸۳
۲۸۸۱Meiden۱۲ ژانویه ۱۹۸۳
۲۸۸۲Tedesco۲۶ ژوئیه ۱۹۸۱
۲۸۸۳Barabashov۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۸۴Reddish۲ مارس ۱۹۸۱
۲۸۸۵Palva۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۸۸۶Tinkaping۲۰ دسامبر ۱۹۶۵
۲۸۸۷Krinov۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۸۸۸Hodgson۱۳ اکتبر ۱۹۸۲
۲۸۸۹Brno۱۷ نوامبر ۱۹۸۱
۲۸۹۰Vilyujsk۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۹۱McGetchin۱۸ ژوئن ۱۹۸۰
۲۸۹۲Filipenko۱۳ ژانویه ۱۹۸۳
۲۸۹۳Peiroos۳۰ اوت ۱۹۷۵
۲۸۹۴Kakhovka۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۹۵Memnon۱۰ ژانویه ۱۹۸۱
۲۸۹۶Preiss۱۵ سپتامبر ۱۹۳۱
۲۸۹۶PreissCK
۲۸۹۸Neuvo۲۰ فوریه ۱۹۳۸
۲۸۹۸NeuvoTR۲
۲۸۹۸NeuvoAR
۲۹۰۱Bagehot۲۷ فوریه ۱۹۷۳
۲۹۰۲Westerlund۱۶ مارس ۱۹۸۰
۲۹۰۳Zhuhai۲۳ اکتبر ۱۹۸۱
۲۹۰۴Millman۲۰ دسامبر ۱۹۸۱
۲۹۰۵Plaskett۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۲۹۰۶Caltech۱۳ ژانویه ۱۹۸۳
۲۹۰۷Nekrasov۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۹۰۸Shimoyama۱۸ نوامبر ۱۹۸۱
۲۹۰۹Hoshi-no-ie۹ مه ۱۹۸۳
۲۹۱۰Yoshkar-Ola۱۱ اکتبر ۱۹۸۰
۲۹۱۱Miahelena۸ آوریل ۱۹۳۸
۲۹۱۲Lapalma۱۸ فوریه ۱۹۴۲
۲۹۱۳Horta۱۲ اکتبر ۱۹۳۱
۲۹۱۴Glarnisch۱۹ سپتامبر ۱۹۶۵
۲۹۱۵Moskvina۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۹۱۶Voronveliya۸ اوت ۱۹۷۸
۲۹۱۶VoronveliyaRR
۲۹۱۸Salazar۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۹۱۹Dali۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۲۰Automedon۳ مه ۱۹۸۱
۲۹۲۱Sophocles۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۲۲Dikan'ka۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۹۲۳Schuyler۲۲ فوریه ۱۹۷۷
۲۹۲۴Mitake-mura۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۲۹۲۵Beatty۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۹۲۶Caldeira۲۲ مه ۱۹۸۰
۲۹۲۷Alamosa۵ اکتبر ۱۹۸۱
۲۹۲۸Epstein۵ آوریل ۱۹۷۶
۲۹۲۹Harris۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۲۹۳۰Euripides۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۳۱Mayakovsky۱۶ اکتبر ۱۹۶۹
۲۹۳۲Kempchinsky۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۹۳۳Amber۱۸ آوریل ۱۹۸۳
۲۹۳۴Aristophanes۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۳۵Naerum۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۹۳۶Nechvile۱۷ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۹۳۷Gibbs۱۴ ژوئن ۱۹۸۰
۲۹۳۸Hopi۱۴ ژوئن ۱۹۸۰
۲۹۳۹Coconino۲۱ فوریه ۱۹۸۲
۲۹۴۰Bacon۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۴۱Alden۲۴ دسامبر ۱۹۳۰
۲۹۴۲Cordie۲۹ ژانویه ۱۹۳۲
۲۹۴۳Heinrich۲۵ اوت ۱۹۳۳
۲۹۴۴Peyo۳۱ اوت ۱۹۳۵
۲۹۴۵Zanstra۲۸ سپتامبر ۱۹۳۵
۲۹۴۶Muchachos۱۵ اکتبر ۱۹۴۱
۲۹۴۷Kippenhahn۲۲ اوت ۱۹۵۵
۲۹۴۸Amosov۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۹۴۹Kaverznev۹ اوت ۱۹۷۰
۲۹۵۰Rousseau۹ نوامبر ۱۹۷۴
۲۹۵۱Perepadin۱۳ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۹۵۲Lilliputia۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۹۵۳Vysheslavia۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۹۵۴Delsemme۳۰ ژانویه ۱۹۸۲
۲۹۵۵Newburn۳۰ ژانویه ۱۹۸۲
۲۹۵۶Yeomans۲۸ آوریل ۱۹۸۲
۲۹۵۷Tatsuo۵ فوریه ۱۹۳۴
۲۹۵۸Arpetito۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۹۵۹Scholl۴ سپتامبر ۱۹۸۳
۲۹۶۰Ohtaki۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۲۹۶۱Katsurahama۷ دسامبر ۱۹۸۲
۲۹۶۲Otto۲۸ دسامبر ۱۹۴۰
۲۹۶۲OttoVM۱
۲۹۶۴Jaschek۱۶ ژوئیه ۱۹۷۴
۲۹۶۵Surikov۱۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۹۶۶Korsunia۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۹۶۷Vladisvyat۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۹۶۸Iliya۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۹۶۹Mikula۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۹۷۰Pestalozzi۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۲۹۷۱Mohr۳۰ دسامبر ۱۹۸۰
۲۹۷۲Niilo۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۹۷۳Paola۱۰ ژانویه ۱۹۵۱
۲۹۷۴Holden۲۳ اوت ۱۹۵۵
۲۹۷۵Spahr۸ ژانویه ۱۹۷۰
۲۹۷۶Lautaro۲۲ آوریل ۱۹۷۴
۲۹۷۷Chivilikhin۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۹۷۸Roudebush۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۹۷۹Murmansk۲ اکتبر ۱۹۷۸
۲۹۸۰Cameron۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۸۱Chagall۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۸۲Muriel۶ مه ۱۹۸۱
۲۹۸۳Poltava۲ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۹۸۴Chaucer۳۰ دسامبر ۱۹۸۱
۲۹۸۵Shakespeare۱۲ اکتبر ۱۹۸۳
۲۹۸۶Mrinalini۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۸۷Sarabhai۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۸۸Korhonen۱ مارس ۱۹۴۳
۲۹۸۹Imago۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۹۹۰Trimberger۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۹۱Bilbo۲۱ آوریل ۱۹۸۲
۲۹۹۲Vondel۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۹۳Wendy۴ اوت ۱۹۷۰
۲۹۹۴Flynn۱۴ اوت ۱۹۷۵
۲۹۹۵Taratuta۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۹۹۶Bowman۵ سپتامبر ۱۹۵۴
۲۹۹۷Cabrera۱۷ ژوئن ۱۹۷۴
۲۹۹۸Berendeya۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۹۹۹Dante۶ فوریه ۱۹۸۱
۳۰۰۰Leonardo۲ مارس ۱۹۸۱

منابع

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.