فهرست اصطلاحات

فهرست اصطلاحات یا فرهنگ موضوعی (به انگلیسی: Glossary) به فهرست مرتب واژگان دارای معانی و تعریفات خاصی گفته می‌شود که پی در پی می‌آیند و به سبب مرتب و متوالی بودنشان بدانها فهرست اصطلاحت می‌گوید. شیوه‌های گوناگون ولی نزدیک به همی در ارائه فهرست اصطلاحات وجود دارد.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.